Управління інформаційною безпекою відповідно до стандарту ISO 27001

Сертифікація ISO 27001: переваги для IT компанії та її клієнтів

ГоловнаНовиниУправління інформаційною безпекою відповідно до стандарту ISO 27001

Захист інформації сьогодні – не привілей, а скоріше необхідність. Це стосується не тільки структур, що мають підвищені ризики в ході своєї діяльності, таких як IT-компанії, а й кінцевих споживачів. Адже замовляючи розробку конкретного продукту, клієнт повинен бути впевнений у відсутності можливості витоку даних, і відповідно, надійності захисту наданої розробнику інформації.

Управління безпекою: підводні камені

Організація системи безпеки в компаніях – процес досить трудомісткий, що пояснюється наявністю, крім матеріальних активів, інтелектуальної власності. Тому фізичних заходів, таких як установка сейфів, відеоспостереження та пропускної системи, недостатньо. Віртуальні активи (інтелектуальна власність, клієнтські бази, архіви даних) вимагають великих зусиль для їх захисту. Фінансова звітність, проведені транзакції і особисті дані співробітників також зберігаються в електронній формі. Це ускладнює завдання забезпечення інформаційної безпеки компаній і актуалізує впровадження заходів відповідно до сучасних загальновизнаних стандартів.

Запобігти можливим загрозам кібератак і забезпечити надійність захисту даних дає можливість впровадження стандарту ISO 27001. На сьогодні ІСО 27001 – визнаний у міжнародній практиці доказ якості системи менеджменту інформаційної безпеки (СМІБ). ISO 27001 є продуктом універсальним, що дозволяє інтегрувати його паралельно з іншими стандартами (наприклад, ISO 9001). Контроль якості з акцентом на інформаційну безпеку дає ефект синергії, виводячи тим самим компанію на новий рівень.

Вигода від впровадження ІСО 27001 для клієнта

Наявність «живої» системи управління інформаційною безпекою (СУІБ), підтвердженої сертифікатом ISO 27001, дозволяє Soft Industry Alliance гарантувати нашим партнерам і клієнтам:

 • Надійність співпраці. Залучення до проектів сертифікованих фахівців говорить про компетентність команди. Відштовхуючись від потреб замовника, враховуємо специфіку професійної сфери (конкуренцію в галузі, вимоги ринку, особливості законодавства).

 • Неможливість витоку інформації. У процесі виконання замовлення інформація буде надійно захищена від сторонніх ресурсів і осіб.

 • Високі стандарти. Сертифікація компанії дозволяє говорити про повну відповідність послуг, що надаються, загальновизнаним світовим стандартам. Розуміючи підвищений ступінь відповідальності, ми забезпечуємо максимальний рівень якості надання послуг. Терміни поставки ПЗ дотримуються.

 • Підтримку проектів. Процес розробки продуктів відбувається в умовах підвищеної безпеки з подальшою підтримкою на всіх етапах впровадження і функціонування.

Сертифікація ІСО 27001: «впроваджувати, не можна відмовитися»

Пройшовши багаторівневий аудит СМІБ від провідного експерта вітчизняного ринку, компанія Soft Industry Alliance довела, що не поступається провідним національним і міжнародним IT-компаніям. Цьому передували:

 • налагодження процесів стандартизації систем документообігу;

 • моніторинг ризиків інформаційної безпеки і впровадження методів по їх усуненню;

 • забезпечення фізичної безпеки наявного обладнання;

 • довгострокове планування внутрішніх процесів компанії;

 • аналіз ефективності бізнес-процесів;

 • вдосконалення системи менеджменту;

 • підвищення кваліфікації кожного співробітника.

Отримання сертифіката ІСО 27001 показує прагнення компанії до сталого розвитку, своєчасної адаптації під тенденції світового ринку і постійного вдосконалення. Сертифікація ISO 27001 дала нові переваги:

 • Конфіденційність. Доступ до даних відкритий для уповноважених осіб і об’єктів, таких як служби розробників або автоматизовані системи, що виключає витік інформації і забезпечує її цілісність.

 • Експорт програмного продукту. Відсутність ІСО 27001 ускладнює (найчастіше унеможливлює) реалізацію ПЗ в розвинені країни.

 • Мінімізація витрат. Операційні витрати на забезпечення рівня захищеності компанії знижуються в ході проведення сертифікації. Цьому сприяє поліпшення контролю переміщення капіталів, нівелювання загроз безпеки, підвищення ступеня керованості структурою, скорочення витрат на відновлення баз даних.

 • Відкритість для інвесторів. IT-продукти часто вимагають залучення великого капіталу. Співпраця з банками, інвестфондами, страховими компаніями проходить більш плідно при наявності ISO 27001 у компанії.

 • Довіра держави. До участі в різноманітних держзакупівлях, конференціях, аукціонах або тендерах допускаються в основному сертифіковані гравці ринку.

 • Ефективність роботи. Сукупний ефект від впровадження ISO 27001 сприяє внутрішньому зростанню компанії, підвищенню її іміджу і демонстрації «солідності» в особі партнерів і клієнтів.

За кожним отриманим сертифікатом стоїть величезна робота компанії і такі ж величезні перспективи. Soft Industry Alliance не стоїть на місці. Удосконалюючи набуті навички, компанія ставить собі більш складні завдання в прагненні виходити на нові рівні розвитку. Ми не виправдовуємо ваші надії, а перевершуємо очікування. При цьому надійно захищаємо дані!

Є ідея?

Зробіть перший крок до нових можливостей

Зв’яжіться з нами, щоб обговорити варіанти реалізації. Ви отримаєте безкоштовну консультацію та оцінку робіт.